Verantwoording op de werkvloer

Verantwoording, iedereen krijgt er in zijn of haar leven regelmatig mee te maken of sommige mensen zelfs wel dagelijks. Op het gebied van werk snappen wij dit allemaal prima, dat er eens in de zoveel tijd een keer verantwoording afgelegd moet worden voor de gemaakte keuzes of negatieve resultaten die behaald zijn. Echter lijkt het vandaag de dag wel alsof wij ons in het dagelijks leven ook moeten verantwoorden tegenover mensen die wij eigenlijk niet of nauwelijks kennen. Om even enkele voorbeelden te noemen: Als iemand tegenwoordig rok wordt er regelmatig gevraagd waarom zij begonnen zijn, welk plezier zij eruit halen en waarom zij eigenlijk nog roken. Kortom zij moeten zich verantwoorden tegenover anderen over het feit dat ze roken en waarom zij het doen. Zo is het ook als iemand besluit om gebruik te maken van een cosmetische ingreep of iets dergelijks. Iets wat een (groot) gedeelte van de rest van de bevolking niet doet wordt al snel als anders gezien en moet verantwoord worden. In ieders privé leven mag iedereen zelf weten wat hij of zij doet en dat heeft de rest maar te accepteren (mits het hun geen ernstige hinder bezorgd). Maar goed, om even terug te komen op verantwoording op de werkvloer. Vandaag de dag is het regelmatig ook zo dat men zelf hun gewerkte uren bij moet houden. Bij sommige bedrijven gebeurt dit op een manier die goed beschermd is tegen fraude, namelijk door middel van in- en uitklokken met een pasje. Echter zijn er vandaag de dag ook nog andere opties/ manieren mogelijk om de uren bij te houden.

Zo is het vandaag de dag mogelijk, dankzij de opkomende digitalisatie-mogelijkheden, om de verantwoording online vast te leggen, op te slaan en zelfs te wijzigen/ bij te houden. Zo kan een werknemer gebruik maken van een online urenregistratie. In deze urenregistratie kan hij of zij de gewerkte uren bijhouden, maar de werknemer kan deze uren ook onderverdelen in categorieën. In deze categorieën kan de werknemer aangegeven hoeveel uur per dag er besteed is aan een specifieke/ bepaalde klant en wat de werknemer gedaan heeft (welke werkzaamheden er in die periode en voor de desbetreffende klant zijn uitgevoerd).

Overigens kunt u dit programma gebruik in combinatie met een online diploma register.

http://www.cbbs.nl