Blankenemmen
Image default
Banen en opleidingen

Hoe u correct kunt reageren op een weigering om te werken

vacatures

De juiste reactie op een afwijzing van een baan is als volgt: ik wil begrijpen waarom ik niet ben aangenomen. Dit verhaal gaat niet over wrok, maar over hoe je jezelf kunt verbeteren. Conform de nieuwe arbeidswetgeving moet de kandidaat een officiële weigering krijgen met een toelichting waarom hij niet wordt aangenomen voor een bepaalde functie. Het is duidelijk dat er weinig realiteit is in deze weigeringen en de ware redenen worden in zeldzame gevallen aangegeven, omdat werkgevers bang zijn voor rechtbanken. In Amerika vinden dergelijke beproevingen regelmatig plaats. Het is nog zeldzaam in ons land, maar ze zijn nog steeds herverzekerd. Daarom is de formulering in de weigeringen altijd abstract en moet met advocaten worden overeengekomen.
Hoe u de redenen kunt achterhalen waarom u niet bent aangenomen
In informele gesprekken, via vrienden, kennissen. Gebruik de ontvangen informatie op twee manieren: de eerste is om te begrijpen wat u bij uzelf kunt verbeteren en herzien, zodat er in de toekomst geen weigeringen op dezelfde gronden zullen zijn.
Bedenk welke bedrijven, met welke leiderschaps- en managementstijl je niet hoeft te gaan, zodat je uiteindelijk niet terechtkomt in de baan die slecht en moeilijk zal zijn, en bij welke bedrijven het prettig zal zijn, gegeven de kenmerken die zijn gevonden tijdens een mislukt interview … Dus de weigering om te werken is slechts een excuus voor introspectie, niet een verhaal over mislukking.
Succes!

https://www.vindazo.be