Blankenemmen
Image default
Management

Technology and operations management

 

Technologie en operationeel beheer

Het vakgebied Operations Management is ingrijpend veranderd als gevolg van de opkomst van een echte wereldeconomie, de aanzienlijke vooruitgang in de informatie- en procestechnologie en de aanhoudende groei van de dienstverlening. Het vakgebied Technologie en Operations Management (TOM) richt zich op waardecreatie op mondiale schaal door middel van innovatief product- en procesontwerp, projectbeheer en op waardecreatie door middel van effectief supply chain management.

 

Als de Business School voor de wereld zet INSEAD zich in voor het cultiveren van een gemeenschap die gelijkheid nastreeft, een voorbeeld is van inclusie en diversiteit koestert in al haar dimensies, inclusief ras, etniciteit, geslacht,  geaardheid en religie.

 

Onze wereldwijde aanwezigheid stelt INSEAD in staat om genuanceerde perspectieven te ontwikkelen op de complexe, meervoudige en vaak onderling samenhangende uitdagingen op het gebied van gelijkheid, diversiteit en inclusie in het mondiale bedrijfsleven en samenlevingen wereldwijd. In overeenstemming met onze missie om verantwoordelijke leiders te ontwikkelen die het bedrijfsleven en de maatschappij transformeren, zullen we deze unieke perspectieven gebruiken om oplossingen te ontwikkelen voor Equity, Diversity & Inclusion (EDI), zowel binnen onze instelling als in de bredere gemeenschap door:

 

het vergemakkelijken van de uitwisseling van kennis en beste praktijken tussen onze faculteit en medewerkers, onze studenten, en de talrijke wereldleiders in onze alumnirangen; terwijl

onze innovatie, creativiteit en nauwgezetheid, ontsloten door de mentaliteit van intellectuele nieuwsgierigheid, in stand te houden; en

het bevorderen van initiatieven om de lokale gemeenschappen in onze netwerken te begrijpen, ermee samen te werken en er een positieve invloed op uit te oefenen.

 

Opkomen tegen systemisch racisme

 

Recente gebeurtenissen hebben aangetoond dat we leven in een mondiaal activistisch moment waarin voorstanders van sociale rechtvaardigheid en rassengelijkheid samenkomen om een betere wereld te eisen – en te helpen bouwen. Op wat naar wij hopen een historisch keerpunt zal zijn, verklaren wij ons onvoorwaardelijk te verzetten tegen systemisch racisme, waar het zich ook bevindt. Aangespoord door deze gebeurtenissen en dit optimisme, zijn we begonnen met een serieuze, duurzame reflectie over hoe INSEAD kan blijven een kracht voor het goede in de strijd tegen discriminatie in al zijn vormen, zowel binnen onze instelling en in de bredere gemeenschappen die we beïnvloeden.

 

Onze werkzaamheden

 

Samen zijn we begonnen met het voorbereiden van mogelijke interventies om onze instelling, vertegenwoordiging, onderwijs en thought leadership te verbeteren. Hieronder volgt de lijst van eerste acties die decaan Ilian Mihov op 16 juli 2020 heeft aangekondigd. Deze actiestappen zullen onmiddellijk van kracht worden of in het komende academiejaar worden uitgevoerd.

 

We hebben een Executive Director of Diversity, Equity & Inclusion (DEI) benoemd, die verantwoordelijk zal zijn voor het opzetten, leiden en beheren van het eerste DEI-bureau bij INSEAD. Als lid van het Dean’s Office zal de Executive Director verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van een DEI strategische routekaart, en het samenwerken tussen afdelingen en groepen belanghebbenden. In die hoedanigheid zal zij de inspanningen met betrekking tot DEI bewustzijn, actie en ondersteuning voor de gemeenschap aansturen.

We sluiten ons aan bij toonaangevende scholen en bieden opleidingen op het gebied van diversiteit, gelijke kansen en inclusie aan voor personeel, managers en docenten.

We werken samen met onze faculteit en onze centra en initiatieven om inclusieve principes in ons academisch leven, maar ook in onze marketing en communicatie tot uitdrukking te brengen.

We hebben het INSEAD Africa Initiative gelanceerd om partnerschappen met Afrikaanse universiteiten en organisaties te ontwikkelen en nauw samen te werken met onze alumni in Afrika om de diversiteit van onze studententoepassingen te vergroten en executive programma’s aan te bieden. Wij hebben een uitvoerend directeur en tevens een Fellow van het Afrika-initiatief benoemd


 

 

business management 

vacatures

auto verkopen

 

https://www.newbusinessmanagement.com/